Ogólne warunki użytkowania

Korzystając z serwisów: Neteria.eu, Web2.neteria.eu akceptują Państwo niniejsze Warunki użytkowania oraz Politykę prywatności i cookies.

Komentarze

 1. Komentarze Użytkowników powinny być pisane wyłącznie w języku polskim, zgodnie z zasadami polskiej pisowni oraz dotyczyć publikacji pod która się znajdują.
 2. Zakazuje się umieszczania komentarzy:
  • Obrażających innych użytkowników.
  • Wzywających do nienawiści na tle rasowym, religijnym, kulturowym, politycznym oraz propagujących lub pochwalających przemoc, narkotyki albo łamanie prawa.
  • Zawierających treści pornograficzne i obsceniczne oraz treści powszechnie uznane za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.
  • Niezgodnych z obowiązującym na terenie Polski prawem.
  • Zawierających spam, treści reklamowe, oferty handlowe, linki referencyjne, treści o charakterze agitacji politycznej, dane osobowe, adresy e-mailowe, dane teleadresowe firm.
 3. Zastrzega się prawo do moderacji komentarzy przed ich opublikowaniem, edytowania oraz usuwania komentarzy łamiących powyższe zasady oraz do usuwania komentarzy bez podania przyczyny.

Niniejsze warunki użytkowania obowiązują od momentu opublikowania. W przypadku ich zmiany, informacje zawarte na tej stronie zostaną niezwłocznie zaktualizowane.